İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

Üniversiteler

 • Üniversite Adı
  Faaliyet Alanı
  Web Sitesi
 • Acıbadem Üniversite Ortak Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarı
  kök hücre ve doku mühendisliği, doku aşılama, çok amaçlı biyoteknolojik araştırmalar için açık ıslak...
 • Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
  Biyobenzerler ve anti-kanser ilaç öncüllerinin geliştirilmesi
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
  sağlık sektörünün ve ilaç sanayinin eczacı ihtiyacını karşılayacak eczacı yetiştirmek
 • Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (LifeSci)
  Yaşambilimleri ve teknolojileri alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ...
 • Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE)
 • Gebze Teknik Üniversitesi
  moleküler biyoloji, moleküler mikrobiyoloji ve biyoteknoloji
 • İNOVİTA YAŞAM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ İSTANBUL İŞBİRLİĞİ PLATFORMU
  Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
  Sağlık bilimleri ve teknolojileri
 • İstanbul Şehir Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi Hulusi Behçet Araştırma Laboratuvarı (HUBAL)
  Genombilim, Nörobilim, Biyoteknoloji, İlaç Araştırmaları/Farmasötik
 • İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi
  irlikte kurum içi standartları ve prosedürleri mevzuatlar düzenleyerek sağlayıp, klinik araştırmalar...
 • Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
  eczacı yetiştirmek, araştırmalarıyla sağlık alanında toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojiyi ü...
 • Koç Üniversitesi Hemorheoloji, Hemodinami ve Vasküler Biyoloji Laboratuvarı (HHVBL)
 • Koç Üniversitesi İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM)
  İlaç Sektörü
 • Koç Üniversitesi Optik Mikrosistemler Laboratuvarı
 • Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Ar. ve Uygulama Merkezi (GEMHAM)
  kök hücre, IPS üretimi, kanser biyolojisi, sinyal ileti yolakları, pestisit çalışmaları, ilaç analiz...
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ETAM)
  Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
  akademik ve sanayi paydaşları ile ileri malzeme, çevre, sağlık, enerji, savunma, gıda alanlarında, i...
 • Üsküdar Üniversitesi
  Akademik ve klinik anlamda profesyonel standartlarda eğitim verilmesi
 • Yeditepe Üniversitesi Araştırma Projeleri ve Koordinasyon Ofisi
  Özel gıda kontrol laboratuvarları ve Toprak-Toprak Düzenleyiciler Bitki ve Su Analiz laboratuvarı (a...
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Organik Kimya Bölümü
  Organik Kimya
Arama
Sitede arama yapmak için