İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

Misyon-Vizyon

Vizyonumuz

2023 itibarı ile,  dünya çapında kullanılan 10 inovatif ürünün ticarileşmesini tetikleyen birkümelenme ve 10 kat büyümüş̧ bir Türk Medikal Sektörünün ana lokomotifi olmaktır.

Misyonumuz

Birçok üniversite, sivil toplum ve sanayi kuruluşunun birlikte kolay çalışabildiği kurumsal yapısı, inovatif ortamı, profesyonel ve disiplinli işleyişi ile, İstanbul bölgesinde ve sağlık endüstrisi alanında, Türkiye için öncü ve örnek bir kümelenme oluşturmaktır.

Arama
Sitede arama yapmak için