İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

İSEK Hakkında

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) İstanbul için çok önemli bir potansiyele sahip sağlık sektöründe, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan rekabetçi bir yapıya dönüşüm için gerekli üniversite-sanayi işbirliği ortamını oluşturma hedefiyle değişik etkinlik seviyelerinde birbirinden bağımsız yürütülen çalışmalarınsonucu olarak ortaya çıkan bir işbirliği ağıdır.

Teknopark İstanbul koordinatörlüğünde ve İstanbul Sanayi Odası, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi kurucu üyeliğinde kurulan kümelenme içerisinde İstanbul ve yakın çevresinde sağlık teknolojileri ve yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren çeşitli seviyede firma, STK ve üniversitelerin ilgili araştırma merkezleri yer almaktadır.Arama
Sitede arama yapmak için