İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

Başvuru Formları

Bölgedeki sağlık sektörünün gelişimine çok önemli bir ivme kazandıracak İSEK projesine destek vermek ve kümelenme içinde yer almak için başvuru formlarını doldurarak ozden.kassap@boun.edu.tr adresine eposta ve ıslak imzalı orijinallerini posta adresimize ulaştırmanızı rica ediyoruz.

Firmalar İçin Katılım Beyan Formu
Koordinatör Beyanı
Üniversite STK Kamu İçin Katılım Beyan Formu
Arama
Sitede arama yapmak için