isek iş paketleri

İSEK kapsamında yürütülen iş paketleri ve verdiğimiz hizmetleri aşağıda bulabilirsiniz.

GİRİŞİMCİLİK

ISEK girişimcilik hizmetleri mevcut ürünün piyasa çıkışının hızlandırılması ve potansiyel ürünün geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Sağlık teknolojilerinde mevcut bir ürünü olan girişimciler için ihtiyaca yönelik danışman, mentor, uygun üretim altyapısı, uluslararası pazarlara erişim gibi destekler yönlendirilmektedir. Yeni ürün geliştirme sürecini deneyimlemek isteyen girişimcileri için ise Biyotasarım Programı yürütülmektedir. BIYOTASARIM PROGRAMI ile yenilikçi cihaz/proje/çözüm önerilerinin geliştirilmesi öncesinde, oluşturulmuş disiplinlerarası ekipler ile sektörel gerçek ihtiyaçların mevcut klinik ortamlarda birebir gözlemlenerek toplanması ve belirli bir sistematik içinde detaylı incelmesi sağlanmaktadır.

PİLOT ÜRETİM TESİSLERİ

Teknopark İstanbul bünyesindeki CE onayı ve ISO 13485 belgeleri için gerekli ve tıbbi cihaz alanındaki GMP (Good Manufacturing Process) koşullarına uyumlu modüler temiz odalardan oluşan Tıbbi Cihaz Odaklı Modüler Pilot Üretim Tesisi altyapısı (ISO 14644 onaylı havalanması birbirinden bağımsız Temiz Odalar) kısa dönemler için girişimcilere kiralanmaktadır. 2019 yılında başlayan kapasite arttırımı çalışmaları ile ayrıca modüler kabin sistemli, tıbbi cihaz ve biyoteknoloji çalışmaları için elverişli, Class 7 standartlarında, pass box ve ofis alanları da dâhil olarak yeni temiz odaların kurgulanma süreci devam etmektedir.

AKREDİTELİ TESTLER

Bu iş paketi ile yurt dışından alınmak zorunda olan test ve laboratuvar hizmetlerinin ülke içinde gerçekleştirilebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretici firmaların mevcut durumda (yeni MDR ile birlikte) ne tür ihtiyaçları olduğu ve başlatmış oldukları çalışmalarda ne durumda olduklarını daha iyi anlamak ve tespit etmek için oluşturulan profesyonel ekip ile saha çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar ışığında oluşturulan veritabanı ile ihtiyaç ve çözümlerin bir araya getirilmesi ve sürecin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Güncel çalışmaları ve gelişmeleri bloğumuz üzerinden takip edebilirsiniz.

PAZARLAMA ve ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Bu iş paketi kapsamında pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulması, uluslararası fuar katılımları, UR-GE ve ticareti hızlandırma programları yürütülmektedir.
İş paketlerimiz ile ilgili desteklerden yararlanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.