breitling replica https://www.hublot.to/ omega replica replica tag heuer panerai.to iwc replicas audemars piguet replica franckmuller.to fake rolex watches

ISEK- MDR/IVDR Konusunda Üreticilerimiz ile Güç Birliği Oluşturuyor

ISEK- MDR/IVDR Konusunda Üreticilerimiz ile Güç Birliği Oluşturuyor

ISEK- MDR/IVDR Konusunda Üreticilerimiz ile Güç Birliği Oluşturuyor

(AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” 02.06.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 26/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/tibbi-cihaz-yonetmeligi-14062021144903 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745

(AB) 2017/746 sayılı “In Vitro Tanı Tıbbi Cihazları Tüzüğü’ne paralel olarak hazırlanan “In Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ise 02.06.2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmış olup ilgili Yönetmelik 26/05/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/in-vitro-tani-amacli-tibbi-cihaz-yonetmeligi-14062021144641

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746

2021 yılı Haziran ayında Sağlık Bakanlığı tarafından yukarıda anılan yönetmeliklerin yayınlanması ilehttp://(https://www.titck.gov.tr/duyuru/4034 birlikte ülkemiz tıbbi cihaz üreticileri MDD ve IVDD’den, AB yenilenmiş mevzuatları olan, sırası ile, MDR ve IVDR kapsamlarında uyum süreçlerine hızlı bir adım atmış durumdadır.

İSEK olarak yerli tıbbi cihaz üreticilerimizin bu geçiş aşamasında karşılaşacakları sorunların öngörülebilmesi ve çözüm önerileri üretilmesi ve dolayısı ile sürecin daha az sancılı atlatılması amacıyla, kendi konusunda önemli üreticilerimizin katkılarıyla MDR çalışmaları yürüten Kalite Yöneticilerinden oluşan bir “İSEK – MDR Uzmanlar Grubu” kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Küme kapsamında bu konuda daha önce başlatılmış tüm teknik çalışmalara, artık bu gruptan gelecek öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yön verilecek ve hızlandırılacaktır.

Ayrıca, hali hazırda üretim yapan Tıbbi Cihaz Üreticilerimiz ve sektöre yeni katılacak üretici adaylarımız arasında Ürün/Proses Uygunluk Testleri ve Kalibrasyon ihtiyaçları hakkında iş birliğini sağlayacak teknik bir “cihaz paylaşım platformunun” kurulması yönünde ilk temaslar ve ön fizibilite çalışmaları yürütülmektedir.

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.