Yeni Yıl Tebriği

Yeni Yıl Tebriği

Yeni Yıl Tebriği

Küme Koordinatörümüz Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ün yeni yılda tüm üyelerimize kişisel mesajıdır.

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi Ailesinin Değerli Üyeleri ve Paydaşlarımız,

2020 gerçekten zor bir sene oldu, her açıdan test edildik: kişisel, aile, yakın çevremiz, tabiki tüm ülke ve dünya olarak. Bu sene, sağlıklı kalmak ile ilgili kaygılarımız, çoğu zaman daha önceki senelerdeki gündemlerimizin – girişimcilik, üretim ve ihracat konularındaki hedeflerimizin – önüne geçti. Çok yakınlarından ve sevdiklerinden vakitsiz kayıplar yaşayanlarımız oldu, öncelikle bu arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. Ekonomik açıdan çok önemli zorluklar içinde olan küme üyelerimiz büyük çoğunluğu oluşturuyor ve hepsi geleceğe yönelik öngörü yapmakta zorlanıyorlar.

Pek çok açıdan denendiğimiz bu süreç ne yazık ki henüz bitmedi, 2021 içinde de uzunca bir süre devam edecek ve ülke olarak muhtemelen daha zorlu günlerden de geçeceğiz, ama eninde sonunda bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza olan kişisel görüşümü sizlerle paylaşmak istiyorum: “En karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar.”

Zor zamanlarda insan kendini yeniden okula gitmiş gibi hissediyor. Neler öğrendik başlığındaki kişisel kısa listemi sizlerle paylaşmak istiyorum:

  • Sağlık sektörümüzün ülkemiz için stratejik önemde olduğunu sanırım ülkemizdeki herkes kavradı. Daha önce yeterince bu konunun önemini anlatamamışız. (Ekonomik açıdan sektörün çok güçlü olması gerektiği belki henüz tam anlaşılamadı, ama kamudaki uzun vadede ters tepecek zorlama mali uygulamalardan da, çok gecikmiş bir uyanma ile, vazgeçecek.)
  • Her ihtiyacımızı en ucuza ithal etmeye dayanan bir sağlık sistemi kurmuş olduğumuzu geç de olsa fark ettik, kocaman hastanelerin yetmediğini, tedarik sisteminin bütününün güvenirliliği ve çevikliği konusundaki eksikliklerimizi hızla gidermemiz gerektiğini gördük. Bu konuda sektör olarak da çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor.
  • Gerçek gücümüz olan üretici ve girişimci KOBİ’lerimiz bu salgından çok kötü etkileniyor, ama üstün fedakarlıklar göstererek çözümün parçası olmaktalar. Bunun devam eden hikayesi tam yazılmadı ama ilk fırsatta detaylı anlatılacağına ve anlaşılacağına eminim.
  • Yapmamız gereken çok fazla iş olduğunu öğrendik Tıbbi Cihaz sektörü olarak. Kamudan ekosistemdeki kuralları doğru kurma ve işletme dışında, yalnızca yapageldiği az sayıda yanlış işi durdurması ile, tıbbi cihaz sektörünün ülkemiz için “altın yumurtlayan tavuk” olabileceğine olan kişisel görüşüm bu süreçte perçinleşti.
  • İşbirliği ile, zor zamanlarda ne kadar etkin olabileceğimizi ve hızlı gidebileceğimizi çoğumuz yaşayarak öğrendi. Henüz tam farkedemeyenler de anlayacaklar ya da çok hızlı geride kalacaklar.

İSEK olarak, 2021’in bizlerin önüne getireceği yeni sınavlar için bu sene çeliklendiğimizi ifade etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yenilenen idari yapılanması ile kümelere her zamankinden daha fazla önem veriyor ve güveniyor. Girişimcilerimiz için pilot üretim, akredite lablar ve ihracat odaklı çalışmalarımıza hız vermemizin yanında, kurumsal yapımızı da hızla oluşturmayı hedefliyoruz. Teknopark İstanbul koordinasyonunda ve tüm destekleyici üyelerimizin önemli katkıları ile devam eden faaliyetlerimiz için, siz değerli üyelerimizin katkı ve desteklerine de her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak.

2021’in hepimiz için daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı geçmesi dileklerimle…

Cengizhan Öztürk
İSEK Küme Koordinatörü

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.