Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz

Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz

Yeni Ekip Arkadaşları Arıyoruz

İsek Tıbbi Cihaz Test Laboratuvarları Akreditasyonu iş paketi kapsamında yeni bir kişiyi ekibine katmaya hazırlanıyor.İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) bünyesinde; Medikal Cihaz yeni ürünlerinin, yeni MDR/IVDR mevzuatını da kapsayacak şekilde, CE başvuru süreçleri için gerekli test/analiz ihtiyaçların belirlenmesi ve yönlendirilmesi konusuna destek verebilecek, ve ek olarak bu ihtiyaçlara yönelik kurulması planlanan akredite lab süreçlerinin planlanması ve kurulmasına yardımcı olacak tam ve kısmi zamanlı uzman ve danışmanları ekibimize katmayı planlıyoruz.

Uzman Adaylar,

  • Medikal Cihazların geliştirilmesi ve pazara arzı sürecinde gerekli olan testlerin belirlenmesi, firmalar ve ilgili kurumlar ile görüşmelerin yürütülmesi ve sektörel verilerin derlenmesi konularında yoğun çalışma motivasyonuna sahip,
  • Üniversitelerin Kimya, Biyoloji, Fizik, Biyomedikal ve ilgili mühendisliklerinden mezun,
  • En az 5 yıl deneyimli,
  • İyi derecede İngilizce bilgili,
  • Takım çalışmasına yatkın, iletişimi güçlü, analitik düşünme özelliklerine sahip,
  • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlanmış olmalıdır.

Aday uzmanlarla, danışman kişi ve firmalar ile birebir görüşülecektir.

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.