2020 Yılı Değerlendirmesi ve COVID Çalışmaları

2020 Yılı Değerlendirmesi ve COVID Çalışmaları

2020 Yılı Değerlendirmesi ve COVID Çalışmaları

2020 yılında Covid-19 salgını ve sonuçları kümemizin de öncelikli gündeminde yer aldı.

Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın COVID-19’un ülkemizi de etkileyeceğinin farkına vararak Mart 2020 sonu itibariyle faaliyetlerimizi pandemi odağında yoğunlaştırdık. Bu süreçte salgınla ilgili yürütülen çeşitli etkinliklere ve projelere dâhil olarak çalışmalara destek verdik. Özellikle sağlık kümeleri platformu MediClust koordinasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar ile sahada yürütülen çok fazla sayıdaki teknik çalışmaların başlatılmasına öncü olduk ve üyelerimizin/paydaşlarımızın başlatmış olduğu projelere destek verdik. COVID salgınıyla ilgili yürüttüğümüz çalışmaların detaylarına isek_covid-19_haberleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Mart 2020 itibariyle pandemi öncelikli gündemimizin yanı sıra ara vermeden devam ettiğimiz küme faaliyetlerinden temiz oda kapasite arttırımı çalışmalarımızın detaylarına temizoda_haberleri haberden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenen kümemizin 4.faaliyet yılı ile ilgili desteğin devamıyla ilgili onaylar alınmış ve yeni faaliyet dönemi uygulanmaya başlamıştır.

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.