breitling replica https://www.hublot.to/ omega replica replica tag heuer panerai.to iwc replicas audemars piguet replica franckmuller.to fake rolex watches

GELİŞMELER

TÜBİTAK-SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

TÜBİTAK-SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

TÜBİTAK-SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

TÜBİTAK, Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı ile ilgili küme yönetimi olarak hazırladığımız bilgi maili aşağıdadır. Çağrıya başvurmak isteyen firmalarımız https://tr.surveymonkey.com/r/isek linki üzerinden anketi (her proje için farklı anket doldurulması gerekmektedir) 19 Haziran Cuma gününe kadar gönderebilirler. Müşteri Kuruluş olarak çağrıya başvurmak isteyen üyelerimiz bizimle ayrıca temasa geçebilirler.

ÇAĞRI KAPSAMINDAKİ ROLÜMÜZ
İSEK olarak bu çağrıdaki ana motivasyonumuz olgun ve tecrübeli firmalarla kamu desteği alan dinamik KOBİ’leri eşleştirmektir. Bu çağrı vesilesi ile küme üyelerimiz arasındaki B2B görüşme trafiğini artırmak, odaklamak ve desteklemek istiyoruz.
ISEK olarak Türkiye Sağlık Kümeleri Platformu-MediClust üyesiyiz ve bu İSEK faaliyeti diğer kümelerin de kullanımına açıktır.

İLGİLİ TÜBİTAK ÇAĞRI VE DİĞER BİLGİ SAYFALARI
“Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı” ile ilgili TUBİTAK ve USIMP web sayfası ve diğer faydalı linkler aşağıda verilmiştir. Çağrıya başvurmadan önce incelemenizi öneriyoruz.
TÜBİTAK linki:
• https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi
USIMP linki:
• http://www.usimp.org.tr/icerik/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-bilgilendirme-toplantisi-257
• https://www.youtube.com/watch?v=0ELMz_RKZ1A
Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı ile eşzamanlı açılan Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ile ilgili bilgiler de TÜBİTAK ve USIMP web sitelerinde bulunmaktadır. İki çağrı birbirini destekler şekilde kullanılabilir. Bu konuda üniversite TTO’ları ile ayrı bir çalışma yapılacaktır. Küme olarak mevcut bu çağrı odağında çalışmalarımızı odaklamaya karar verdik.

PROJE BAŞVURUSUNDA BENİ NELER BEKLİYOR?
Aşağıda kısa başlıklar halinde bazı hususları ANKET ÖNCESİNDE hatırlatmak istiyoruz:
Bu Çağrıda:
• Ortaklı proje başvurusu yapılmalı
• Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi kuruluş arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmalı
• Başvuru Formun eksiksiz doldurulmalı (Ticarileşme yol haritası ve Ekonomik fizibilite ile)
• Hibe destek oranına DİKKAT edilmeli
o %40 Müşteri Kuruluş (bu tutar için hibe desteği bulunmuyor)
o %40 TÜBİTAK
o %20 Tedarikçi Kuruluş
• Rapor gönderim tarihlerine dikkat edilmeli
• İzleme süreci takip edilmeli
• Kapanış raporundaki TÜBİTAK beklentileri en baştan çok iyi bilinmeli

PROJE SÜRECİ NASIL GELİŞECEK?
Başvuru
• Her projede 2 aşamalı süreç tanımlanmalı (Ar-Ge Süreci ve Ticarileştirme Süreci)
• En az 1 Müşteri Kuruluş en az 1 Tedarikçi Kuruluş ile sözleşme imzalanması ve proje dosyası hazırlığı
• Başvuru dosyasının hazırlığı ve TUBITAK’a iletilmesi
Projenin Uygulanması
• Tedarikçi Kuruluşun çalışmalara başlaması
• Dönem sonu raporların Müşteri Kuruluş onayına sunulması
• Ödeme sonrası TUBİTAK ile rapor paylaşımının yapılması
• Ar-Ge süreci sonu ticarileşme sürecinin başlaması
• Ticarileşme süreci izleme raporlarının hazırlanması – Müşteri Kuruluş tarafından
• Proje kapanışı
Ödeme
• Tedarikçi kuruluşun Ar-Ge çalışmalarını kendi bütçesinden karşılayarak başlatması
• Müşteri Kuruluş kontrolü ve giderlerin %40 kadarını NAKİT olarak Tedarikçi Kuruluş’a ödenmesi
• TUBITAK denetimi sonrası uygunluğa göre %40 kadarının Tedarikçi Kuruluş’a ödenmesi

ÇAĞRI TAKVİMİ NASIL?
Açılış : 14 Mayıs 2020
Ön Kayıt (son tarih) : 17 Ağustos 2020
Başvuruların Alınması : 15 Haziran (açıldı) – 31 Ağustos 2020

ÖNEMLİ DİĞER NOTLAR
• Tüm süreç boyunca TÜBİTAK muhatabı sadece Müşteri Kuruluş olacak
• Projenin yürütülmesi ve harcamalar konusundaki denetim Müşteri Kuruluş üzerinde olacak
• Projede sadece Tedarikçi Kuruluş Ar-Ge giderleri desteklenecek
• Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olmalı
• Ar-Ge Süreci (max 24 ay) ile Ticarileştirme Süreci (max 24 ay) toplamı en fazla 48 ay olabilir
• Bütçe üst limiti 2.500.000 TL – ön ödeme yapılmıyor
• Sektör sınırı bulunmuyor
TANIMLAR
TEDARİKÇİ KURULUŞ: Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini,
MÜŞTERİ KURULUŞ: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini tarif etmektedir.

TÜBİTAK, Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Sunumu

• Çağrı kapsamında yürüttüğümüz anket çalışmasına paralel olarak potansiyel Müşteri ve Tedarikçi Kuruluşlarla görüşmelerimizi başlattık.
• Hedefimiz küme içi işbirlikleri arttırmak ve uygun firma adayları için çağrı başvuru yol haritalarının oluşturulması sürecinde yer alarak firmalara destek olmak.
• İlk aşamada firmaların çağrı kapsamına uygunluğu değerlendiriyoruz.
• Hem Tedarikçi hem de Müşteri Kuruluş adayları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
• Potansiyel işbirliklerinde her iki tarafın da haklarını gözetecek şekilde kurgunun oluşturulmasını hedefliyoruz.

6 Haziran 2020 tarihinden itibaren 8 Tedarikçi Kuruluş adayı, 15 Müşteri Kuruluş adayı ile görüşmeler başlatılmıştır. Teknik destek konusunda toplantılarımıza Sistem Global Danışmanlık firması da katılmaktadır.

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.