COVID-19 AR-GE ve ÜRETİM DESTEKLERİ

COVID-19 AR-GE ve ÜRETİM DESTEKLERİ

COVID-19 AR-GE ve ÜRETİM DESTEKLERİ

Sektördeki aktörlerin salgınla mücadele kapsamında Ar-Ge ve üretim çalışmalarını desteklemek üzere hem ulusal hem de uluslararası destek mekanizmaları hayata geçiyor.
Öncelikle ulusal destek mekanizmalarına göz atacak olursak; TÜBİTAK ve TÜSEB destekleri öne çıkıyor:

TÜBİTAK COVID-19 Mücadelesi Özel Hızlı Destek Çağrısı: TÜBİTAK 1507 kodlu “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde açılan özel çağrı kapsamında, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlar ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine hızlı destek veriliyor. Çağrı 26 Mart 2020’de açıldı ve 2 Nisan 2020 saat 23:59’da kapanacak.

TÜSEB:
• Tanı Kiti Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı- Hastalıkların risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi, hastalık oluşumuna dair sebep-sonuç ilişkisi vb. süreçlerde kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün (ürünle bağlantılı yazılım ve programlama) sunan işbirliklerini desteklemeyi amaçlayan çağrı 18 Mart’ta açıldı ve 21 Nisan’a kadar başvuru almaya devam ediyor.
 https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

• Tıbbi Cihaz ve Biyomalzeme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı- Hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlemesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihaz ve biyomalzemenin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesini amaçlayan çağrı 20 Mart’ta açıldı ve 24 Nisan’a kadar başvuru almaya devam ediyor.
https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

• Aşı Geliştirme Alanında Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı- Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlayan çağrı 20 Mart’ta açıldı ve 24 Nisan’a kadar başvuru almaya devam ediyor.
https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

Kısa bir not COVID odaklı bir işbirliği projeniz varsa, TÜSEB yönetimi başvurunuzun ertesi günü sizinle temasa geçilebileceğini ve sürecin tarihlere bakılmaksızın hızlandırılabileceğini belirtiyor. Bunu ülkemizde görmek gerçekten araştırmacılar için ilginç bir deneyim olacak gibi görünüyor.

Uluslararası destek mekanizmalarına baktığımızda ise çağrı başlıklarının sayısı artıyor ve kapsam genişliyor:
• Yenilikçi İlaçlar Girişimi (IMI-2) Çağrısı, “Koronavirüs Enfeksiyonlarıyla Mücadele İçin Kullanılabilecek Terapilerin ve Tanı Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlığıyla 31 Mart’a kadar Avrupa Komisyonu portalı üzerinden başvuru kabul ediyor.
• AB proje çağrıları kapsamında aynı zamanda hem mevcut devam eden çağrılar kapsamında COVID-19 araştırmalarını ve mücadelesini desteklemek üzere harekete geçerken hem de kısa dönemli hızlı çağrılar yayımlamaya devam ediyor. Özellikle startuplar ve KOBİ’leri bu konuda çalışmaya teşvik etmeyi amaçladıkları bu dönemde AB çağrılarını izlemek önem taşıyor:
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020
• ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH)’nün COVID-19 araştırmalarına yönelik hızlı destek çağırısı 8 Nisan’a kadar başvuru almaya devam ediyor:
 https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-AI-20-030.html
https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-HL-20-757.html
• ABD Ulusal Bilim Kurumu (NSF), mevcut destek programlarına COVID-19 çerçevesinde başvuru yapılmasını teşvik ederken aynı zamanda COVID -19 araştırmalarına özel açtığı Rapid Response Research (RAPID) çağrı programı ile başvuruları kabul ediyor:

https://www.nsf.gov/funding/funding_results.jsp?nsfOrgs=allorg&pubStatus=ACTIVE&queryText=rapid+response+&search=

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.