MEDİKAL CİHAZ REGÜLASYONUNUN (MDR) GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİŞ DÖNEMİ SÜREÇ YÖNETİM STRATEJİLERİ

MEDİKAL CİHAZ REGÜLASYONUNUN (MDR) GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİŞ DÖNEMİ SÜREÇ YÖNETİM STRATEJİLERİ

MEDİKAL CİHAZ REGÜLASYONUNUN (MDR) GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE GEÇİŞ DÖNEMİ SÜREÇ YÖNETİM STRATEJİLERİ

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) projesi kapsamında, 26 Ekim 2018 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında, Mene Research & TITCK katılımıyla “Medikal Cihaz Regülasyonunun (MDR) Getirdiği Değişiklikler ve Geçiş Dönemi Süreç Yönetim Stratejileri” başlıklı bir eğitim gerçekleştirildi.