İSEK 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İSEK 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İSEK 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi) Kuruluş ve Çalışma Yönergesi 10. Maddesi gereğince, yılda bir kez, her yılın ilk üç ayı içerisinde yapılması gereken 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 09.30-10.30 arasında Expomed 2018 Fuarı kapsamında TÜYAP Kongre Merkezi Kınalı Salon’da gerçekleştirilmiştir.

İSEK 2018 Genel Kurul Gündemi:

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Divan Yazmanının Seçilmesi

Genel Kurul toplantı tutanaklarının tutulması ve imzalanması için Başkanlık Divan Heyetine yetki verilmesi

BSTB Destekli Devam Eden Küme Projesi

Küme Projesi 1. Faaliyet Yılı Bilgilendirme (Mayıs 2017 – Mart 2018)

Küme Projesi 2. Faaliyet Yılı Planlaması (Nisan 2018 – Mart 2019) 

Kurumsal yapılanma konusunda strateji ve yol haritası belirlenmesi (YK yetkilendirme)

Küme üyelik sisteminin gözden geçirilmesi (YK yetkilendirme)

Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım ve Tanıtım Faaliyetlerini Gözden Geçirme

Lansman Etkinliği Öneriler

Diğer Fuar Katılımları (MEDİCA, ARABHEALTH, BIO 2018…)

Önergelerin okunarak onaylanması

Dilek ve görüşler

Kapanış

Toplantı notları ve kararları için tıklayınız.

Here are some of the important points to take into consideration although deciding on auction web sites promo code on the internet: There a wide range of sites provided with voucher codes, make sure you pick the coupon databases before selecting 1. Within present day period there are lots of web sites supplying such discount codes deciding on the correct one gets challenging. All that you should carry out is actually go through well-known buying websites and select the correct signal determined by your own need, this will help preserve good amount of income. Soon right after getting into the discount code you should always be getting lower price, find out if the idea demonstrates on your ultimate invoice sum. In many instances amazon discount code while applied will provide you with rolex replica quick low cost, yet there are few that provide cash back after certain point of period. Be sure to explain these kind of details appropriate at the time of placing your order placed. Whenever you're choosing auction web sites coupon code on-line be sure you look into the expiry time. Many of the online coupons are generally good for a lot of reason for moment, whilst picking or with all the coupon code make sure you are conscious of every one of these particulars. These are generally just about all valuable things to consider even though selecting the most appropriate coupon code on-line.